[{"name":"Apollo Optik","floor":{},"storeid":"s048"},{"name":"Bijou Brigitte","floor":{},"storeid":"s020"},{"name":"Binder Optik","floor":{},"storeid":"s119"},{"name":"Christ","floor":{},"storeid":"s111"},{"name":"Ehinger-Schwarz 1876","floor":{},"storeid":"s106"},{"name":"Krass Optik","floor":{},"storeid":"s112"},{"name":"Manuela Carl - Schmuck","floor":{},"storeid":"s039"},{"name":"OROVIVO","floor":{},"storeid":"s120"},{"name":"Pandora","floor":{},"storeid":"s144"},{"name":"Swarovski","floor":{},"storeid":"s128"}]